Odpoveď č. 12

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 jazykové školy.
Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina je samostatný právny subjekt. Ďalšie tri jazykové školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: Jazyková škola, Bernolákova 2, Martin je súčasťou Obchodnej akadémie, Bernolákova 2, Martin, Jazyková škola, Ul. mieru 307/23, Námestovo je súčasťou Gymnázia Antona Bernoláka, Ul. mieru 307/23, Námestovo, Jazyková škola, Hodžova 860/9, Liptovský Mikuláš je súčasťou Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 860/9, Liptovský Mikuláš. Žiadna z uvedených jazykových škôl nemá alokované pracovisko.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky