Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Odpoveď č. 11

K bodu 1-

Na základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bolo na Úrad Žilinského samosprávneho kraja zaslaných v roku
2011 –  87 žiadostí o informáciu
2012 – 150 žiadostí o informáciu


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky