odpoveď č. 9

K bodu 1-

Finančné prostriedky (bežné a kapitálové výdavky) pridelené na kultúru v roku:

Schválený rozpočet        Upravený rozpočet
2009: 8 557 724 EUR      11 256 239 EUR
2010: 6 130 911 EUR        9 218 832 EUR
2011: 5 670 909 EUR        9 209 547 EUR