odpoveď č.8

K bodu 1-

1) Aká bola maximálna ubytovacia kapacita vašich zariadení v poslednom roku pred spustením projektu financovaného z ROP?
Odpoveď:
594
2) Aká je (bude) maximálna ubytovacia kapacita po dokončení projektu?
Odpoveď:
678