odpoveď č. 6

K bodu 1-
V kraji pôsobia nasledovné klastre: klaster IKT – Z@ict Žilina a klastre cestovného ruchu: Klaster Liptov, Klaster Turiec, Klaster Orava.

K bodu 2-
ŽSK spolupracuje v rámci svojej pôsobnosti so všetkými vzniknutými klastrami. 

K bodu 3-
ŽSK je členom len klastra Z@ICT, pričom tu je ŽSK v pozícii zakladajúceho člena. S ostatnými funkčnými klastrami ŽSK spolupracuje na partnerskej báze.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky