odpoveď č. 5

K bodu 1-

Počet zamestnancov pracujúcich na Úrade ŽSK je 198


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.12.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky