Odpoveď č.7

K bodu 1-
Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti len stredné školy, no radi Vám poskytneme informácie o výučbe cudzích jazykov na základných školách. Podľa schválených rámcových učebných plánov ako súčastí Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s platnosťou od 1. septembra 2011 sa anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet budú žiaci učiť tak, že tí, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku a pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky