Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Odpoveď č. 5

K bodu 1-
O dotáciu môžete požiadať zaslaním žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2012, ktorú je potrebné zaslať na Úrad Žilinské samosprávneho kraja. Formulár žiadosti nájdete na internetovej stránke ŽSK - www.regionzilina.sk. Finančné prostriedky na dotáciu podľa VZN 4/2004 musí schváliť Zastupiteľstvo ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky