Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Odpoveď č.3

K bodu 1-
Vnútorný audítor hodnotí a navrhuje zlepšenie riadiacich a iných  procesov v organizácii na základe vlastných poznatkov a zistení, pričom zároveň ako vstupy využíva aj výsledky kontroly a kontrolné zistenia kontrolného orgánu. Na Úrade ŽSK nepôsobí vnútorný audítor. Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite hovorí o vytvorení orgánu vnútorného auditu na úrovni ústredných orgánov, pre iné orgány ako i pre samosprávne kraje takáto povinnosť nevplýva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky