Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Odpoveď č.2

K bodu 1-
Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby sa poskytuje v zmysle § 76 - § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky