Odpoveď 4

K bodu 1-

Rok            DMV v €

2005         10 801 899
2006         11 931 089
2007         13 632 875
2008         9 429 895
2009         15 666 954
2010         14 806 571
2011         16 093 425
1-4/2012   9 064 922


K bodu 2-

Rok         Dĺžky ciest II. a III. Triedy (v km)

2005        1 425,647
2006        1 425,853
2007        1 434,498
2008        1 435,042
2009        1 443,193
2010        1 444,282
2011        1 444,490


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky