Žiadosť č. 83

 

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o poskytnutie informácií ohľadom Vášho aktuálneho vozového parku:
  1. rok výroby jednotlivých vozidiel
  2. nadobúdacia cena jednotlivých vozidiel
  3. ktoré z týchto vozidiel využíva predseda

  • Odpoveď:

Rok výroby vozidiel

  Nadobúdacia cena vozidiel

Využíva

2011

25 960,01

Úrad ŽSK

2012

14 820,00

Úrad ŽSK