Žiadosť č. 83

 

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o poskytnutie informácií ohľadom Vášho aktuálneho vozového parku:
  1. rok výroby jednotlivých vozidiel
  2. nadobúdacia cena jednotlivých vozidiel
  3. ktoré z týchto vozidiel využíva predseda

  • Odpoveď:

Rok výroby vozidiel

  Nadobúdacia cena vozidiel

Využíva

2011

25 960,01

Úrad ŽSK

2012

14 820,00

Úrad ŽSK

2012

14 820,00

Úrad ŽSK

2006

33 094,01

Úrad ŽSK

2007

76 339,37

Úrad ŽSK

2007

18 090,35

Úrad ŽSK

2007

13 294,16

Úrad ŽSK

2008

18 900,29

Úrad ŽSK

2008

36 452,60

Úrad ŽSK

2009

10 436,00

Úrad ŽSK

2009

15 900,00

Úrad ŽSK

2009

9 686,00

Úrad ŽSK

2009

21 640,00

Úrad ŽSK

2012

25 350,00

Úrad ŽSK

2001

16 285,90

Úrad ŽSK

2004

5 236,00

Úrad ŽSK

2012

69 400,00

predseda ŽSK

2007

15 670,58

Úrad ŽSK

2007

11 667,33

Úrad ŽSK