Žiadosť č. 79

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie informácií, v rozsahu meno a priezvisko osôb (spolu s danou funkciou a sekciou (oddelením) ktoré daná osoba vedie), ktoré zastávali v období od 1.1.2014 do 30.6.2014 (prípadne ľubovoľné obdobie prekrývajúce sa s týmto) tieto funkcie :

  - predseda VÚC,
  - podpredseda VÚC,
  - vedúci odboru VÚC,
  - hlavný kontrolór VÚC,
  - poslanci VÚC.
 • Odpoveď:

  Meno a priezvisko osôb (spolu s danou funkciou a sekciou (oddelením) ktoré daná osoba vedie), ktoré zastávali v období od 1.1.2014 do 30.6.2014 (prípadne ľubovoľné obdobie prekrývajúce sa s týmto) tieto funkcie :

  Predseda ŽSK: Juraj Blanár 

  Podpredseda ŽSK: Jozef Štrba 

  Riaditelia odborov Úradu ŽSK:
  Milan Ovseník (
  odbor SO/RO pre ROP)
  Ivan Mokrý (odbor dopravy a regionálneho rozvoja)
  Anna Klimíková (odbor organizačný)
  Stanislav Ulaher (odbor financií)
  Dana Mažgútová (odbor školstva a športu)
  Anna Majbíková (odbor zdravotníctva)
  Ján Jarošík (odbor vnútornej správy)
  Peter Kubica (odbor informácií a zahraničných vzťahov)
  Marta Pauková (odbor sociálnych vecí)
  Michal Patúš (odbor centrálnej koordinačnej jednotky)
  Zuzana Kmeťová (odbor kultúry a cestovného ruchu)

  Hlavný kontrolór ŽSK: Ján Konušík

  Poslanci ŽSK:
  1. Ladislav Andreánsky
  2. Martin Barčík
  3. Ján Bednárik
  4. Stanislav Bella
  5. Ľubomír Bláha
  6. Ján Blcháč
  7. Anton Bukna
  8. Peter Caban
  9. Jozef Cech
  10. Tatiana Červeňová
  11. Peter Dobeš
  12. Robert Ficek
  13. Jozef Grapa
  14. Patrik Groma
  15. Milan Gura
  16. Igor Choma
  17. Igor Janckulík
  18. Martin Kapitulík
  19. Róbert Kašša
  20. Peter Kašuba
  21. Monika Kavecká
  22. Vojtech Koleják
  23. Zdenko Kozák
  24. Štefan Kristofčák
  25. Dušan Lauko
  26. Milan Litva
  27. Vladimír Macášek
  28. Jozef Marec
  29. Albín Maslaňák
  30. Dušan Mičian
  31. Miroslav Minárčik
  32. Ján Neznámy
  33. Ján Podmanický
  34. Ivan Poláček
  35. František Poleta
  36. Juraj Popluhár
  37. Jozef Repaský
  38. Ľubomír Sečkár
  39. Alexander Slafkovský
  40. Michal Slašťan
  41. Andrej Sočuvka
  42. Jozef Straka
  43. Ivan Šaško
  44. Martin Šenfeld
  45. Andrea Šimurdová
  46. Jozef Štrba
  47. Katarína Tomášová
  48. Branislav Tréger
  49. Jaroslav Velička
  50. Marián Vojtík
  51. Peter Vons
  52. Milan Vrábeľ
  53. František Výrostko
  54. Peter Weber
  55. Tomáš Zanovit
  56. Štefan Zelník
  57. Imrich Žigo

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky