Žiadosť č. 78

 

  • Otázka:

    Prosím o informáciu, na základe akej legislatívy vznikla školám povinnosť mať na všetkých dverách kľučky (nie gule) a presklené dvere (aj na kabinetoch a ostatných miestnostiach okrem učební).
  • Odpoveď:

    Neplatí žiadny legislatívny predpis, z ktorého by vyplývala povinnosť mať v školách presklené dvere a na všetkých dverách kľučky.

    Uvedené opatrenia realizovali niektoré verejné inštitúcie v snahe zlepšiť komunikáciu zamestnancov úradov a inštitúcií s klientmi a transparentnosť činnosti zamestnancov. 
    V roku 2007 aj Žilinský samosprávny kraj prijal toto organizačné opatrenie, má s ním pozitívne skúsenosti a v roku 2011 ho odporučil aj zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – domovom sociálnych služieb, školám, kultúrnym inštitúciám. Bolo na rozhodnutí riaditeľa školy, ako k danému odporučeniu pristúpi.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky