Žiadosť č. 77

 

 • Otázka:

 1. zriaďovateľom ktorých stredných škôl je Žilinský samosprávny kraj v okrese Liptovský Mikuláš
 2. počty žiakov jednotlivých stredných škôl, ich študijné  a učebné odbory, počty podľa jednotlivých ročníkov a ich počty podľa chlapec- dievča

 • Odpoveď:

 1. Žilinský samosprávny kraj je v okrese Liptovský Mikuláš zriaďovateľom 11 stredných škôl:

  Gymnázium, Liptovský Hrádok
  Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš
  Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
  Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
  SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš
  SOŠ obchodu a služieb, Liptovský Mikuláš 
  SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš 
  Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš 
  SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok 
  SOŠ lesnícka J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok 
  SOŠ drevárska, Liptovský Hrádok
 2. Spracované údaje o počte žiakov, odboroch v členení na ročníky i počty dievčat a chlapcov nájdete na www.uips.sk - siete škôl, adresáre, prehľady - prehľady škôl - stredné školy - gymnáziá Žilinský kraj - stredné odborné školy Žilinský kraj