Žiadosť č. 75

 

  • Otázka:

    Koľko tvorí priemerný tarifný plat a koľko tvoria príplatky pre každú z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja? (Ak je plat zložený z viacerých druhov príplatkov, uveďte prosím priemernú výšku pre každý druh príplatku)
  • Odpoveď:

    Tarifné mzdy, príplatky a priemerné mesačné mzdy sestier a pôrodných asistentiek k 30.6.2014 v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

Zdravotnícke zariadenie

Priemerná tarifná mzda

Priemerný príplatok

Priemerná mzda

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

578

288

866

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín

570

124

694

Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

591

80

671

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

565

88

653

Nemocnice majú vypracované vlastné, v rámci nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti rozdielne vnútorné mzdové predpisy, ktoré upravujú výšku percenta a zdroj výpočtu (napríklad z priemerného hodinového zárobku, z priemernej mzdy, z minimálneho mzdového nároku, z tarifnej mzdy, ...) vyplácaného príplatku. Príplatky sú vyplácané napríklad za prácu nadčas, rizikové pracovisko, za prácu počas sobôt nedieľ, sviatku, v noci, za aktívnu, neaktívnu pohotovosť, stimulačný príplatok ... . Vzhľadom na široké spektrum príplatkov, nie je možné uviesť priemernú výšku pre každý druh príplatku.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.12.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky