Žiadosť č. 74

 

 • Otázka:

  Chcela by som Vás v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o podmienkach, postupe a rozsahu slobodného prístupu k informáciám požiadať o poskytnutie informácií o priemerných mzdách sestier v štyroch nemocniciach v pôsobnosti ŽSK, menovite Dolnooravská NsP Dolný Kubín, Hornooravská NsP Trstená, Kysucká NsP Čadca a Liptovská NsP Liptovský Mikuláš. Tieto priemerné mzdy by mali zahŕňať nielen tarifné platy ale aj pohyblivú zložku.
 • Odpoveď:

  Priemerné mesačné mzdy sestier a pôrodných asistentiek k 30.6.2014 v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca .............................................................. 866,- EUR
  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín .......................................... 694,- EUR
  Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš ........................................ 671,- EUR
  Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená ................................................... 653,- EUR