Žiadosť č. 72

 

 • Otázka:

  Informácie o projekte Mesto v mobile: financovanie, zabezpečovanie projektu, náklady spojené s projektom, pracovníci čo ho majú na starosti, prínosy pre verejnost...
 • Odpoveď:

  Projekt Mesto v mobile v našom prípade ŽSK v mobile sme realizovali v snahe priblížiť sa občanom ako samospráva a ponúknuť im správy o aktuálnom dianí v ŽSK priamo v mobile, ktorý máme väčšinou stále pri sebe prostredníctvom aplikácie, ktorá bola voľne a bezplatne stiahnuteľná z oficiálnej stránky ŽSK. Aj touto formou sme chceli našich občanov informovať o našich aktuálnych udalostiach a pozývať ich na blížiace sa podujatia. Okrem toho im mobilná aplikácia umožňovala jednoducho nahlásiť svoje pripomienky a tipy na zlepšenie služieb samosprávy v oblastiach školstva, kultúry, sociálnej činnosti či dopravy. Užívateľ navyše získal bezplatnú interaktívnu mapu s navigáciou do našich inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
  Mobilnú aplikáciu pre ŽSK dodala a zabezpečila spoločnosť Datalan, a.s., ktorá ju pilotne navrhla pre Bratislavský samosprávny kraj a pre naše potreby urobila mutáciu na mieru. 
  Dňa 22.10.2012 bola medzi Datalan, a.s. a Žilinským samosprávnym krajom uzavretá Licenčná zmluva - Zmluva o poskytnutí licencie na softvér ,,Aplikácia ZASK pre smartfóny a tablety“ a softvéru na správu Aplikácie ZASK. Jednorázovo sme zaplatili aktivačný poplatok 790,- EUR bez DPH a následne každý mesiac aj poplatok 200,- EUR bez DPH za spravovanie licencie pre spoločnosť Datalan. V cene bola zahrnutá údržba aplikácie a softvéru, správa dát, poskytnutie novovzniknutých upgradov, aktualizácií a školenie zamestnancov ŽSK. 
  Informácie do aplikácie zadávala referentka pre elektronickú komunikáciu Jana Špiláková. Prístupové heslá mali a na spolupráci sa podieľali Roman Kučerák, Martin Šimák a Katarína Bellanová.
  Projekt ŽSK v mobile si však nenašiel svojich priaznivcov ako sme očakávali a jeho služby využívalo len veľmi málo občanov. Preto Žilinský samosprávny kraj 26.3.2014 ukončil zmluvu so spoločnosťou Datalan výpoveďou licenčnej zmluvy.