Žiadosť č. 71

 

 • Otázka:

  Dostali sa mi informácie ( www.Ministerstvo vnútra),na základe ktorých lepšie chápem platby za pomoci e-kolkov.
  Našla som v nich aj vetu, kde sa píše, že od správnych poplatkov budú oslobodené aj rozpočtové organizácie?
  Neviem, či na základe týchto informácií môžem konať, a teda za duplikáty nebudem pýtať poplatok?
 • Odpoveď:

  V zmysle §4, ods. 1, písm. a zákona 145/1995 o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov sú od poplatkov oslobodené štátne orgány, vyššie územné celky  a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak. 
  Upozorňujeme, že oslobodenie od platenia poplatkov nemá súvislosť s vyberaním poplatku za vyhotovenie duplikátu.