Žiadosť č. 70

 

  • Otázka:

    Žiadam o informácie  konkrétne o:  ,, Úhrady strát výkonov vo verejnom záujme v podmienkach VÚC v rokoch 2010-2014" O tieto informácie som požiadal všetky VÚC, keďže sa jedna o spracovanie pre celú SR.
  • Odpoveď: 

    Úhrady strát za obdobie rokov 2010 až 2013:

Obdobie (rok)

Úhrada straty zo strany  ŽSK v €

 
 

2010

12 109 527

 

2011

13 294 207

 

2012

13 458 359

 

2013

13 795 867

 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.11.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky