Žiadosť č. 69

 

Otázka:

 1. aká je celková suma zaobstarania oficiálnej webovej stránky kraja?
 2. aké sú ročné náklady na zabezpečenie chodu webovej stránky kraja?
 3. bol uskutočnený prieskum trhu? (žiadam o zverejnenie za účelom zberu dát - koľko firiem sa prihlásilo a pod. )
 4. aký bol spôsob výberu firmy, ktorá vytvorila webovú stránku kraja?
 • Odpoveď:

  K bodu 1, 3 a 4-
  Žilinský samosprávny kraj už nedisponuje informáciami o postupe verejného obstarávania oficiálnej webovej stránky, pretože archivačná doba dokumentácie o prieskume trhu, spôsobu výberu firmy a aj celkovej sumy jej zaobstarania uplynula.

  K bodu 2-
  Ročné náklady na zabezpečenie chodu webovej stránky sú 119,51€.