Žiadosť č. 66

 

  • Otázka: 

    Pri prezeraní Vašej webovej stránky a špecificky najmä Vášho Záverečného účtu za rok 2013 som si však nevšimol žiadnu zmienku ohľadne oficiálnej podpory dobrovoľníckych aktivít Vašou samosprávou. Rád by som sa Vás preto opýtal či Vaša samospráva nevyčlenila žiadne finančné prostriedky/dotácie zo svojho rozpočtu špecificky na podporu dobrovoľníckych aktivít/centier za rok 2013.
  • Odpoveď:

    Žilinský samosprávny kraj nevyčlenil žiadne finančné prostriedky/dotácie zo svojho rozpočtu špecificky na podporu dobrovoľníckych aktivít/centier v roku  2013.
    Poskytujeme len dotácie v zmysle všeobecne záväzných nariadení.