Žiadosť č. 65

 • Otázka:

  Chcela by som Vás poprosiť o informácie ohľadom ubytovania v školských internátoch:
  Nemám nikoho z okolia, kto bol v poslednom období ubytovaný na internáte. Moja dcéra nastúpila do 1. ročníka Strednej školy a kedže je to nie v blízkosti miesta bydliska, musí byť na školskom internáte. Zatiaľ by som to nechcela konkretizovať, ale je to v pôsobnosti Vášho kraja. Byva tam okolo 200 deti. Chcela by som vedieť, ako je to možné, že je tam zle, nedostupne pripojenie na internet. Internet nejde poobede, nejde večer, nejde v noci, nejde ráno. Dcéra mi hovorila, že vstane aj 2x v noci a nemôže odoslať úlohu do školy. Nechápem to v dnešnej dobe, že je to možné. Ak je internát pre 200 detí, tak musí byť zabezpečená aj dostupnosť internetu pre tieto deti. Nemám toľko peňazí, aby som jej kúpila nový mobil a zaplatila internet v mobile, ako majú niektoré deti z internátu. Keby to nebolo potrebne k vyučovaniu, je mi to jedno. Ale doba si to vyžaduje. A v škole bude 4 roky hovoriť, že sa jej nepodarilo pripojiť na internet? Ako je to teda so zabezpečením internetu na internátoch?
  Je mi jasné, že deti musia udržiavať poriadok na izbách. Neštve ma, že si musia sami zametať a umývať izby, lebo nie sú peniaze na upratovačky. Dcére sa ale dosť potia nohy a aj v noci sa dosť spotí. Všetky veci, teda aj topánky, musia mat schované v skrini, nič nemôže byť vedľa niekde pod radiatorom alebo pri posteli. Perinu takú spotenú, nehovoriac o prevetraní pyžama, musí ráno natískať dole pod valendu. Posteľ musí zostať prázdna a prikrytá dekou. Ak by tá perina ostala prehodená cez posteľ, kým príde zo školy, prevetrá sa. A nikomu by nezavadzala. Osuška musí takisto ísť do skrine, lebo ju nieto kde prehodiť vysušiť. Ani hore na skrini nemôžu byť žiadne veci - hoci je tam priestor, kde by mohli nejaké veci byť, kedže všetko sa nejde poriadne zmestiť do skrine. Pripadá mi to v dnešnej dobe ako šikana zo strany vychovávateľov. Alebo sa mylim? Ako to vlastne je. Čítala som aj internátny poriadok, povinnosti ubytovaných a tie jednotlive pokyny k ubytovaniu, ale takéto detaily som sa nedozvedela. Píše sa tam len, že sú povinní udržiavať poriadok.
  Prosím Vás, ešte som sa zabudla opýtať, ako je to s odoberaním jedla na internáte. Napr. raňajky by mala, ale desiatu by si chcela sama kupovať, lebo to, čo dostávajú nemá rada a je jej to málo, keď polovicu z toho nezje. Dá sa vraj občas aj odhlásiť, ale ide mi o to, že desiaty sú súčasťou k raňajkám a nedajú sa vraj samostatne odhlásiť. Často vraj dostávajú jogurty a rožok a ona sa z toho nenaje, lebo jogurty nemá moc rada a tak si musí kupovať desiaty cestou, čo sú ďalšie náklady. Viete, som sama s ňou, jej otec zomrel, bola som dlho nezamestnaná, teraz robím za takmer minimálnu mzdu, tak sa preto pýtam, lebo nemám zbytočne peniaze.

 • Odpoveď:

  Nedostupnosť pripojenia na internet.
  Za prevádzku internetového pripojenia v škole a v školskom zariadení je zodpovedný riaditeľ školy. V prípade nefunkčnosti a dlhodobo pretrvávajúcich problémov súvisiacich s pripojením na internet, ktoré spôsobujú Vašej dcére problémy pri zasielaní domácich úloh a bránia tak v jej výchovno-vzdelávacom procese, je potrebné tento problém riešiť s riaditeľom školy, resp. školského zariadenia, ktorého povinnosťou je vytvoriť podmienky na kvalitnú prípravu žiakov v školskom zariadení na vyučovanie, prípadne odstránenie existujúcich nedostatkov.

  Poriadok na izbách.
  Poriadok školského internátu vydáva riaditeľ školy, resp. školského zariadenia. Poriadok školského internátu nie je jednotne určený, každý školský internát má zadefinovaný svoj poriadok, ktorý je prispôsobený podmienkam a požiadavkám školy. Na začiatku školského roka sú žiaci a ich zákonní zástupcovia oboznámení so školským poriadkom, ako aj s poriadkom školského zariadenia. Pri problémoch, ktoré sa týkajú zdravotného stavu ubytovaného v školskom internáte a môžu mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, je zákonný zástupca povinný informovať riaditeľa školy, resp. školského zariadenia o zdravotných problémoch dieťaťa s potvrdeným dokladom od lekára. V prípade, že má Vaša dcéra problémy, týkajúce sa jej zdravotného stavu (nadmerné potenie), je potrebné upozorniť na túto skutočnosť riaditeľa školy, resp. školského zariadenia, ktorý môže povoliť výnimky a prispôsobiť podmienky ubytovaného na izbe tak, aby zohľadňovali jeho zdravotný stav.

  Odoberanie jedla na internáte.
  Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok jedálne. Podmienky na stravovanie žiakov v&