Žiadosť č. 64

  • Otázka:

    Chcela by som vám poprosiť o poskytnutie informácie o dátume konania najbližšieho verejného zastupiteľstva ako aj jeho programe.

  • Odpoveď: 

    Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja bude zvolané na pondelok 27. októbra 2014. Pozvánka na zasadnutie s programom rokovania bude zverejnená na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk a na úradnej tabuli Žilinského samosprávneho kraja v piatok 17. októbra 2014.