Žiadosť č. 63

  • Otázka:
  1. Názvy titulov periodickej tlače, ktoré Úrad Žilinského samosprávneho kraja odoberá od začiatku roka 2014
  2. Počet kusov, toho ktorého titulu periodickej tlače, ktoré Úrad Žilinského samosprávneho kraja odoberá od začiatku roka 2014
  3. Aktuálny počet zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja ku dňu podania tejto žiadosti o sprístupnenie informácii
  • Odpoveď:

K otázke č. 1 a 2:

Názvy titulov periodickej tlače

Počet kusov

Hospodárske noviny

2

Žilinský večerník

2

Kysucký večerník

1

Kysuce

3

Slovenské národné noviny

1

Kultúra

2

SME

1

Nový čas

1

Pravda

1

MY - Žilinské noviny

3

MY - Kysucké noviny

3

MY - Liptovské noviny

3

MY - Turčianske noviny

3

MY - Oravské noviny

3

ZISK

1

Slovensko

1

Plus jeden deň

1

Literárny týždenník

1

Verejné obstarávanie

1

COT business

1

Profit (do októbra 2014)

1

Slovenské pohľady

1

Zdravotnícke noviny

1

Lekárnicke listy

1

Sociální služby

1

Sociální práce / Sociálna práca

1

Biker

1

Verejná správa

1

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

1

Právo pre ROPO a obce v praxi

1

Čo má vedieť mzdová účtovníčka...

1

Práca a mzdy

1

Poradca

1

Zákony 2014

1

Civilná ochrana - revue pre civilnú ochranu obyvateľstva

1

 

K otázke č. 3:

Aktuálny počet zamestnancov Úradu Žilinského samosprávneho kraja ku dňu podania tejto žiadosti o sprístupnenie informácii je 189.

.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky