Žiadosť č. 62

  • Otázka:

    Uznesením 7  ( písm. d) uznesenia)  zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja, konaného 23. júna 2004 zrušilo Stredné odborné učilište stavebné, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica s účinnosťou od 31. 08. 2004. Kde sa teraz nachádza archív citovaného učilištia a ako je možné získať kópiu, overiť výučný list absolventa tohto učilištia. 

  • Odpoveď:

    Nástupníckou organizáciou po Strednom odbornom učilišti stavebnom, Hlavná 2, Žilina - Bytčica je Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina. Dokumentácia sa nachádza v archíve školy - 041/7637607 kl. 102. V prípade, že sa  požadované dokumenty nenachádzajú v školskom archíve, je potrebné sa obrátiť na Štátny archív v Bytči, Kaštieľ, S.Sakalovej 106/3 - 041/5533311.