Žiadosť č. 60

 

 • Otázka: 
 1. Polomery smerových oblúkov na cestách II. Triedy v majetku ŽSK:

  a) II/484   Klokočov – Turzovka
  b) II/487   Makov – Turzovka – Čadca
  c) II/507   Žilina (Považský Chlmec)...
  d) II/517   Rajec – Považská Bystrica
  e) II/520   Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica, Lokca – Tvrdošín, Trstená – S. Hora
  f)  II/520A Oravská Lesná – Nová Bystrica
  g) II/537   Liptovský Hrádok....
  h) II/541   Kotešová – Veľké Rovné – Turzovka
  i)  II/583   Žilina – Terchová – Párnica
  j)  II/584   Podbiel – Liptovský Mikuláš
   
 2. Najvyšší bod nadmorskej výšky, ktorým sú jednotlivé komunikácie vedené.
 3. Obmedzenia vyplývajúce z dôvodu smerového a výškového vedenia jednotlivých ciest II. Triedy, upravené trvalým dopravným značením pre nákladnú automobilovú dopravu.
 4. Obmedzenia vyplývajúce z dôvodu smerového a výškového vedenia jednotlivých ciest II. Triedy, upravené dočasným dopravným značením pre nákladnú automobilovú dopravu.
 5. Schéma dopravného značenia, ktoré v dostatočnom predstihu v križovatkách ciest upozorňujú vodičov na zákaz vyplývajúci z dopravnej značky na uvedených cestách.
 6. Od kedy je predmetná dopravná značka, týkajúca sa ciest uvedených v bode 1 písm. a) až j) na danom km umiestnená, kedy bola určená a číslo určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

 • Odpoveď: 

  Informácie žiadané v bode 1 Vám predkladáme v prílohe č. 1
  O informácie žiadané v bode 2 musíte požiadať Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. 
  Informácie žiadané v bodoch 3 - 6 Vám predkladáme v prílohách č. 2 - 4.

  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Príloha č. 4