Žiadosť č. 6

 

  • Otázka:
    Žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií: koľko, z akých orgánov a organizácií, s akým cieľom mala Kysucká knižnica v Čadci kontroly, prieskumy a audity (napr. personálny audit) v roku 2012, 2013 a ich zistenia.
  • Odpoveď:
    Žilinský samosprávny kraj nedisponuje komplexnými informáciami o kontrolách, prieskumoch a auditoch, ktoré prebiehajú v Kysuckej knižnici v Čadci. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja majú vlastnú právnu subjektivitu, a preto Vám v tomto prípade odporúčame obrátiť sa priamo na štatutára Kysuckej knižnice v Čadci PhDr. Blanku Králikovú, emailový kontakt: , telefonický kontakt: 041/433 46 18.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky