Žiadosť č. 59

 • Otázka:

 1. Aké informačné systémy používate v oblasti spracovania ekonomických informácií (v účtovníctve, evidencie majetku, atď)? Uveďte názov produktu a dodávateľa.
 2. Aké informačné systémy využívate pre oblasť riadenia ľudských zdrojov (spracovanie miezd, personálna oblasť, dochádzkový systém, ďalšie oblasti HR)? Uveďte názov produktu a dodávateľa.
 3. Aký informačný systém využívate pre spisovú službu? Uveďte názov produktu a dodávateľa.
 4. Využívate nejaký manažérsky informačný systém ? Ak áno, uveďte jeho názov a dodávateľa.
 5. Pre ktoré ďalšie oblasti činnosti používate informačné systémy a aké? Uveďte názov produktu a dodávateľa.

 • Odpoveď:

  K bodu 1-
  V oblasti spracovávania ekonomických informácií používame informačný systém SPIN. Jeho dodávateľom je firma Asseco Solutions,  a. s., Bratislava.

  K bodu 2-
  Pre oblasť riadenia ľudských zdrojov používame informačný systém MAGMA HCM. Jeho dodávateľom je firma AutoCont SK, a. s., Bratislava.

  K bodu 3-
  Pre spisovú službu používame informačný systém DMS, pre registratúru: FABASOFT eGOV Suite. Ich dodávateľom je firma DWC Slovakia, a. s., Bratislava.

  K bodu 4-
  Nevyužívame žiadny špecializovaný manažérsky systém.

  K bodu 5-
  Okrem vyššie spomenutých informačných systémov používame informačný on-line systém  CKIP (Centrálna komunikačno-informačná platforma), ktorý slúži na evidenciu, následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení, kontrolách, monitoringu a audite v rámci systému riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov. Jeho dodávateľom je firma Bluestorm Systems, s. r. o., Bratislava.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.09.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky