Žiadosť č. 58

  • Otázka: 

    Žiadam o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. čo je povinný rodič platiť žiakovi na základnej škole 1- 4 ročníka  za odpoved vopred ďakujem.
  • Odpoveď:

    Žilinský samosprávny kraj nemá v kompetencie vo vzťahu k základným školám. Preto Vám odporúčame obrátiť sa so žiadosťou na obecný úrad, prípadne na mesto ako zriaďovateľa základných škôl.