Žiadosť č. 55

 

  • Otázka:

    Dovoľujem si Vás požiadať o poskytnutie informácií:

    - zoznam rómskych osád vo Vašom samosprávnom kraji
    - informáciu na akých pozemkoch podľa LV sa tieto rómske osady nachádzajú
  • Odpoveď: 

    Žilinský samosprávny kraj nedisponuje uvedeným zoznamom rómskych osád a ani nemá informácie na akých pozemkoch sa podľa LV tieto rómske osady nachádzajú.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.09.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky