Žiadosť č. 51

 

  • Otázka:

    Ako občana ZA VÚC a daňového poplatníka, by som rád vedel či diery, ktoré vznikli alebo stále vznikajú na novom koberci medzi Sučanmi a Ratkovom v MT okrese, sú opravovane v rámci záruky alebo akým spôsobom? K dnešnému dňu som napočítal približne 20 dier, ktoré od natiahnutia nového koberca vznikli. Tiež by som rad upozornil, že vnikajú nové diery, ktoré nie sú stále opravené a že niektoré vznikajú v miestach opráv. Niektoré diery sú dokonca zaplátane len tak, bez vyrezania starého asfaltu, aby nedošlo k rozširovaniu diery!!!

    Tiež by ma zaujímalo ako je možné, že v meste Ružomberok je natierané zábradlie popri hlavnom ťahu do MT, bez toho, aby bola dôkladne odstránená stará farba? Ako takúto robotu dostane niekto zaplatene? Žiadam, aby to firma, ktorá realizovala túto zákazku opravila, tak ako keby to zábradlie mali pred ich vlastným domom! Prikladám v prílohe fotku "kvalitne" odvedenej práce.
  • Odpoveď:

    Na základe prešetrenia Vašej žiadosti o informáciu Vám oznamujeme, že pozemná komunikácia medzi obcami Sučany a Ratkovo je cesta I. triedy  I/18 , ktorá je vo vlastníctve štátu a jej  správu vykonáva Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest Žilina.  Podľa nám známych informácii, pokládku živičného koberca na uvedenej ceste realizoval Váhostav a.s. Žilina, ktorý zodpovedá aj za odstránenie vzniknutých  porúch vozovky.  Podľa dostupných informácií sa na odstránení v rámci reklamačného konania už pracuje.

    Natieranie zábradlí v Ružomberku popri hlavnom ťahu do Martina, tieto práce zabezpečuje mesto Ružomberok pracovníkmi, ktorí sú zaradení na výkon obecných prác. Vzhľadom k uvedenému odstupujeme Vašu žiadosť na odstránenie nedostatkov na priame riešenie SSC IVSC Žilina  a mestu Ružomberok.