Žiadosť č. 49

 

 • Otázka: 

  Zdvorilo si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie nasledovnej informácie a to presný počet študentov končiacich strednú školu, učilište v nasledujúcom školskom roku iba v meste Čadca.

 • Odpoveď:

  Žilinský samosprávny kraj je v meste Čadca zriaďovateľom troch stredných škôl - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. Novembra 2579, Čadca; Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca a Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca. Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci je v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline. 
  Pri spracovaní údajov o počte žiakov vychádzal odbor školstva a športu ŽSK z počtu žiakov, ktorí boli nahlásení k 15.09.2013 na základe EDUZBERU.

  Predpokladané počty žiakov končiacich štúdium v školskom roku 2014/2015 v stredných školách v meste Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:


  1. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. Novembra 2579, Čadca:

Študijné odbory:

 • kozmetička – vizážistka: 18 žiakov,
 • čašník – servírka: 8 žiakov,
 • pracovník marketingu: 16 žiakov,
 • operátor stavebnej výroby: 18 žiakov,
 • kuchár: 13 žiakov,
 • hotelová akadémia: 38 žiakov.

Učebné odbory:

 • cukrár: 9 žiakov,
 • predavač: 6 žiakov,
 • čašník – servírka: 27 žiakov,
 • kaderník: 28 žiakov.

Nadstavbové štúdium:

 • vlasová kozmetika: 10 žiakov,
 • prevádzka obchodu: 14 žiakov,
 • spoločné stravovanie: 30 žiakov.

   
    2. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca:


Študijné odbory:

 • obchodná akadémia: 83 žiakov,
 • obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk): 29 žiakov.

     
     3. Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca:

Študijné odbory:

 • mechanik – elektrotechnik: 29 žiakov,
 • mechanik – nastavovač: 30 žiakov,
 • mechanik stavebnoinštalačných zariadení: 22 žiakov.

Učebné odbory:

 • autoopravár – elektrikár: 20 žiakov,
 • autoopravár – mechanik: 30 žiakov,
 • elektromechanik – silnoprúdová technika: 10 žiakov,
 • inštalatér: 11 žiakov,
 • strojný mechanik: 15 žiakov.

Nadstavbové štúdium (žiaci súčasného 1. ročníka):

 • dopravná prevádzka: 14 žiakov.