Žiadosť č. 47

 

 • Otázka:

  Žiadame Vás o údaje týkajúce sa zariadení: Detský domov-Bytča a Domov dôchodcov-Hrabové, konkrétne počet detí/dôchodcov, kapacita jednotlivých zariadení a počet čakateľov ku dňu 31.12. 2013.

 • Odpoveď:

  Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania LÚČ – pracovisko Hrabové 204, 014 01  Bytča (ďalej len „DSS Hrabové“), ktoré je v pôsobnosti ŽSK, uvádzame nasledovné:
 • v zariadení DSS Hrabové sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení
 • kapacita zariadenia je 31
 • v súčasnosti sa sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytuje 2 mužom a 10 ženám; v špecializovanom zariadení 3 mužom a 16 ženám (celoročná pobytová forma)
 • počet občanov v poradovníku čakateľov k 31/12/2013:
  3 muži
  1 žena

Žilinský samosprávny kraj nie je zriaďovateľom Detského domova Bytča, Rázusova 798/52, 014 01  Bytča, z tohto dôvodu Vám nemôžeme požadované informácie poskytnúť. Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.07.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky