Žiadosť č. 46

 

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie informácií o poskytnutí dotácií, na aký účel bola poskytnutá dotácia a v akej sume za roky 2010, 2011, 2013, 2014 pre Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Kysuckom Novom Meste a Jednotu dôchodcov Slovenska V Kysuckom Novom Meste.

  • Odpoveď:

    V roku 2012 bola Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Kysuckom Novom Meste poskytnutá dotácia  vo výške 1000 € na regeneráciu zdravotného stavu členov v kúpeľoch Turčianske Teplice. 
    V roku 2013  bola Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku poskytnutá dotácia vo výške 400 € na krajské športové hry seniorov v Kysuckom Novom Meste.
    Po iné roky im dotácie poskytnuté neboli.