Žiadosť č. 44

 

 

 • Otázka:
1. Informácie o dlhoch (záväzkoch po lehote splatnosti) jednotlivých zdravotníckych zariadení (nemocníc) k 31.12.2013 v nasledujúcej štruktúre:

 • Kód zariadenia (pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
 • Celkový dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) k 31.12.2013
 • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči zdravotným poisťovniam k 31.12.2013 (pokiaľ možno aj za každú zdravotnú poisťovňu zvlášť)
 • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči Sociálnej poisťovni k 31.12.2013
 • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči Daňovému úradu k 31.12.2013
 • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči dodávateľom liekov k 31.12.2013
 • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu k 31.12.2013
 • Dlh (záväzky po lehote splatnosti) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) voči dodávateľom energií (dodávatelia plynu, elektrickej  energie, vody) k 31.12.2013
Poznámka: za všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v správe samosprávneho kraja vrátane tých, ktoré sú v prenájme2. Informácie o hospodárení jednotlivých zdravotníckych zariadení (nemocníc) k nasledujúcim dátumom a v nižšie uvedenej štruktúre:

31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009

Štruktúra:

 • Rok (dátum), ku ktorému sa údaje v danom riadku vzťahujú
 • Kód zariadenia (pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia
 • Hospodársky výsledok zdravotníckeho zariadenia (nemocnice)
 • Výnosy (príjmy) zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) k uvedeným dátumom, príjmy aj v delení na súkromné a verejné
 • Vlastné imanie zdravotníckeho zariadenia (nemocnice)
 • Priemerná doba úhrady záväzkov zdravotníckeho zariadenia (nemocnice)

Poznámka: za všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v správe samosprávneho kraja vrátane tých, ktoré sú v prenájme

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.07.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky