Žiadosť č. 43

 • Otázka:

  Chcem sa informovať, či existuje nejaká zákonná úprava ohľadne výmeny učiteľky z jednej škôlky na druhú (keď sa chcú vymeniť v rámci inej obce), resp. či je k tomuto stanovený nejaký postup.
 • Odpoveď:

  Žilinský samosprávny kraj nie je zriaďovateľom materských škôl. 
  V oblasti pracovnoprávnych vzťahov je dôležité, či je materská škola  subjektom s právnou subjektivitou a má štatutárnych zástupcov alebo je v kompetencii zriaďovateľa - teda jednotlivých obcí,  miest. 
  V prípade, že ide o materskú školu s právnou subjektivitou, o pracovnoprávnych vzťahoch rozhoduje štatutárny zástupca - riaditeľ materskej školy. 
  V prípade, že ide o materskú školu bez právnej subjektivity, o pracovnoprávnych vzťahoch rozhoduje zriaďovateľ - obec, mesto, starosta, primátor. 
  Vo všetkých prípadoch sa pracovnoprávne vzťahy riadia platným Zákonníkom práce. 

  Ak potrebujete podrobné  informácie, kontaktujte zriaďovateľov dotknutých materských škôl.