Žiadosť č. 41

 

  • Otázka:

    Chcel by som sa informovať na spádovú zubnú ambulanciu, ktorá zastrešuje zdravotnú starostlivosť pre časť Žilina – Hájik.  
  • Odpoveď:

    Na základe uvedeného mi dovoľte informovať Vás, že obyvatelia sídliska Hájik patria do zdravotnej starostlivosti spoločnosti MUDr. Jošthová, s.r.o.. Uvedený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v zmysle ust. § 12 zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný prijať do zdravotnej starostlivosti pacienta, ktorý k nemu patrí podľa trvalého bydliska.