Žiadosť č. 4

 

 • Otázka:
  1. Sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalšími identifikačným údajom – adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, IČO právnickej osoby), ktorým bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá:
  a) dotácia,
  b) dar,
  c) pôžička,
  d) pomoc ( stimuly) podnikateľom/investorom,
  e) odpustenie poplatkov/daní,
  f) poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja/jeho predsedu súkromného sektoru,
  g) iná forma podpory
  za obdobie od 1. 7. 2013 do 21. 12. 2013
  Zároveň Vás žiadam o informáciu, pre každý zo subjektov uvedený v bode 1:
  • výška schválenej podpory v Eurách,
  • forma podpory.
 • Odpoveď:
 • Zoznam žiadateľov, ktorým boli poskytnuté dotácie v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

 Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky