Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 36

  • Otázka: 
  1. Eviduje ŽSK v období od r. 2010 nejaké sťažnosti občanov v súvislosti s odmietnutím sprístupnenia zdravotnej dokumentácie? V akom počte? 
  2. Spomedzi nich, aký bol počet podnetov namietajúcich neprístupnosť formátu zdravotnej dokumentácie vzhľadom na zdravotné postihnutie občana? (napr. požiadavka na elektronický formát namiesto tlačeného 
  3. Eviduje ŽSK od r. 2010 nejaké podnety, návrhy, sťažnosti od občanov v súvislosti s nevhodným zaobchádzaním, nedostatočným informovaním zo strany zdravotníckeho personálu vyplývajúcim zo zdravotného postihnutia občana (telesné, zmyslové, mentálne, duševné ochorenie)? 
  4. V koľkých z takýchto prípadov uložil samosprávny kraj pokutu?
  • Odpoveď:
  1. Od roku 2010 zaevidoval odbor zdravotníctva 4 podnety, ktoré namietali odmietnutie sprístupnenia zdravotnej dokumentácie. 
  2. Jeden podnet.
  3. Neeviduje.
  4. Doteraz nebola uložená pokuta.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.05.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky