Žiadosť č. 35

 

 • Otázka:

  Žiadame Vás o predloženie zoznamu plánovaných rekonštrukcií mostov v SR v správe Vášho samosprávneho kraja na rok 2014.
 • Odpoveď: 

  V roku 2014 SC ŽSK plánuje realizovať rekonštrukcie nasledovných mostov:

  Rekonštrukcie:
  MO č. 011087-001 k.ú. Krásno nad Kysucou
  MO č. 520-004 k.ú. Klubina
  MO č. 520027-001 k.ú. Klubina
Uvedené mosty sa plánujú realizovať v rámci akcie „Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území Žilinského samosprávneho kraja.“ Sú financovaného z regionálneho operačného programu.

V súčasnej dobe prebieha VO.

     Oprava:
     MO č. 011087-011 k.ú. Dunajov