Žiadosť č. 33

 

 • Otázka:
  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o sprístupnenie informácií, v rozsahu meno a priezvisko osôb (spolu s danou funkciou a sekciou (oddelením) ktoré daná osoba vedie), ktoré zastávali v období od 1.7.2013 do 31.12.2013 (prípadne ľubovoľné obdobie prekrývajúce sa s týmto) tieto funkcie : 

     - predseda VÚC,
     - podpredseda VÚC,
     - vedúci odboru VÚC,
     - hlavný kontrolór VÚC,
     - poslanci VÚC.

V prípade, že dotyčná osoba nepôsobila v danej funkcii celé toto obdobie, žiadame aj uviesť dátum, kedy pôsobenie v tejto funkcii začala respektíve ukončila. Ak na niektorých pozíciách nenastali počas sledovaného obdobia žiadne personálne zmeny, stačí, ak pri nich uvediete „bez zmeny“.

 • Odpoveď: 

  Predseda ŽSK:
  Juraj Blanár (opätovne zvolený za predsedu vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 9. novembra 2013, zákonom predpísaný sľub predsedu zložil na zasadnutí zastupiteľstva 9. decembra 2013)

  Podpredseda ŽSK:
  Jozef Štrba (do 9. decembra 2013 a opätovne zvolený do funkcie podpredsedu zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2013)

  Riaditelia odborov Úradu ŽSK:
  Milan Ovseník (
  odbor SO/RO pre ROP)
  Ivan Mokrý (odbor dopravy a regionálneho rozvoja)
  Anna Klimíková (odbor organizačný)
  Stanislav Ulaher (odbor financií)
  Dana Mažgútová (odbor školstva a športu)
  Anna Majbíková (odbor zdravotníctva)
  Ján Jarošík (odbor vnútornej správy)
  Hana Danová (odbor informácií a zahraničných vzťahov)
  Marta Pauková (odbor sociálnych vecí)
  Michal Patúš (odbor centrálnej koordinačnej jednotky)
  Štefan Bukovinský (odbor správy majetku ŽSK)
  Peter Kubica (odbor kultúry a cestovného ruchu)

  Hlavný kontrolór ŽSK:
  Ján Konušík

  Poslanci ŽSK (funkčné obdobie do 9. decembra 2013):
 1. Katarína Adamicová
 2. Ladislav Andreanský
 3. Branislav Bačík
 4. Ľubomír Bažík
 5. Danka Bekeová
 6. Stanislav Bella
 7. Anna Belousovová
 8. Ján Blcháč
 9. Ivan Budiak
 10. Peter Caban
 11. Peter Dobeš
 12. Robert Ficek
 13. Milan Frič
 14. Mária Gašicová
 15. Jozef Grapa
 16. Milan Gura
 17. Ivan Chaban
 18. Igor Choma
 19. Jozef Kanaba
 20. Vojtech Koleják
 21. Zdenko Kozák
 22. Metod Kulich
 23. Dušan Lauko
 24. Alexander Lilge
 25. Milan Litva
 26. Vladimír Macášek
 27. Marián Masnica
 28. Miroslav Mazúr
 29. Viera Mazúrová
 30. Dušan Mičian
 31. Miroslav Minárčik
 32. Miroslav Mlynár
 33. Ján Neznámy
 34. Pavel Pavlásek 
 35. Rudolf Piták
 36. Ján Podmanický
 37. František Poleta
 38. Juraj Popluhár
 39. Jozef Repaský
 40. Alexander Slafkovský
 41. Michal Slašťan
 42. Andrej Sočuvka
 43. Jozef Straka
 44. Jana Svrčková
 45. Ivan Šaško
 46. Andrea Šimurdová
 47. Ján Škombár
 48. Jozef Štrba
 49. Branislav Tréger
 50. Marián Vojtík
 51. Peter Vons
 52. Milan Vrábeľ
 53. Jozef Vražel
 54. František Výrostko
 55. Peter Weber
 56. Štefan Zelník
 57. Imrich Žigo

   Poslanci ŽSK (funkčné obdobie od 9. decembra 2013):

 1. Ladislav Andreánsky
 2. Martin Barčík
 3. Ján Bednárik
 4. Stanislav Bella
 5. Ľubomír Bláha
 6. Ján Blcháč
 7. Anton Bukna
 8. Peter Caban
 9. Jozef Cech
 10. Tatiana Červeňová
 11. Peter Dobeš
 12. Robert Ficek
 13. Jozef Grapa
 14. Patrik Groma
 15. Milan Gura
 16. Igor Choma
 17. Igor Janckulík
 18. Martin Kapitulík
 19. Róbert Kašša
 20. Peter Kašuba
 21. Monika Kavecká
 22. Vojtech Koleják
 23. Zdenko Kozák
 24. Štefan Kristofčák
 25. Dušan Lauko
 26. Milan Litva
 27. 27. Vladimír Macášek
 28. Jozef Marec
 29. Albín Maslaňák
 30. Dušan Mičian
 31. Miroslav Minárčik
 32. Ján Neznámy
 33. Ján Podmanický
 34. Ivan Poláček
 35. František Poleta
 36. Juraj Popluhár
 37. Jozef Repaský
 38. Ľubomír Sečkár
 39. Alexander Slafkovský
 40. Michal Slašťan
 41. Andrej Sočuvka
 42. Jozef Straka
 43. Ivan Šaško
 44. Martin Šenfeld
 45. Andrea Šimurdová
 46. Jozef Štrba
 47. Katarína Tomášová
 48. Branislav Tréger
 49. Jaroslav Velička
 50. Marián Vojtík
 51. Peter Vons
 52. Milan Vrábeľ
 53. František Výrostko
 54. Peter Weber
 55. Tomáš Zanovit
 56. Štefan Zelník
 57. Imrich Žigo