Žiadosť č. 32

  • Otázka:
    Touto cestou Vás žiadam o nahliadnutie do podkladov súvisiacich s verejným obstarávaním projetu ,,Prístavba a stavebné úpravy Oravskej knižnice v DK"
  • Odpoveď: 
    Máte záujem zaslať požadovanú projektovú dokumentáciu v elektronickej forme?