Žiadosť č. 31

 

  • Otázka: 

  1. Prehľad zariadení LSPP (lekárska služba prvej pomoci) v Žilinskom kraji podľa okresov a typu pohotovostnej služby v rokoch 2010, 2011, 2012. 
  2. Počet ľudí ošetrených v zariadeniach LSPP v Žilinskom kraji v rokoch 2010, 2011, 2012.
  • Odpoveď: 
    V prílohe posielame všetky dostupné analýzy týkajúce sa počtu ošetrených pacientov v zariadeniach LSPP v Žilinskom kraji za rok 2012  a 2013. Staršie roky nemáme k dispozícií. Rovnako ako aj tabuľku s prehľadom zariadení LSPP v Žilinskom kraji, ktorú priebežne aktualizujeme a nezachovávame staršie roky.

Prílohy: