Žiadosť č. 30

 

  • Otázka:
    Požadovali by sme informáciu o sieti zdravotníckych zariadení v Žilinskom kraji za rok 2013 ak nie tak za rok 2012:
  1. Počet všetkých ambulancií
  2. Z toho počet pre deti, dorast a dospelých
  3. Počet špecializovaných ambulancií (zubné, gynekologické a iné..)
  • Odpoveď:
    Aktuálny zoznam sietí zdravotníckych zariadení v Žilinskom kraji rozčlenený podľa typu a špecializácie nájdete na webovej stránke: http://www.e-vuc.sk/ a je zhodný s rokom 2013.