Žiadosť č. 28

 

  • Otázka: 
    Chcel by som Vás touto cestou s odvolaním na na zákon 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám požiadať o poskytnutie informácií, ktoré boli v tejto súvislosti poskytnuté VšZP. Hlavne by sa malo jednať o počty lekárov a úväzkov v našom kraji.
  • Odpoveď:
    Žilinský samosprávny kraj nebol do dnešného dňa oslovený VšZP vo veci poskytnutia informácií o ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s jej reorganizáciou.
    V súčasnosti je v Žilinskom kraji celkom 2 169 ambulantných zdravotníckych zariadení. Ich prevádzkovanie súvisí s pridelením limitu od zdravotných poisťovní. V zmysle súčasne platnej legislatívy samosprávny kraj vydáva povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení po splnení požadovaných podmienok pre vydanie povolenia, pričom neurčuje v akom úväzku bude poskytovateľ vykonávať činnosť.