Žiadosť č. 27

 

  • Otázka:
    Žiadam o poskytnutie informácií o počte (frekvencii) cestujúcich v Žilinskom regióne v mestskej a prímestskej autobusovej doprave. 
  • Odpoveď:
    Vaša žiadosť o poskytnutie informácií dostatočne nepopisuje, resp. nešpecifikuje o aké údaje presne žiadate: ako je časový rozsah požadovaných údajov, špecifikáciu liniek, spojov na ktorých žiadate frekvenciu cestujúcich. Žilinský samosprávny kraj vykonáva zákonom zverené kompetencie len v oblasti prímestskej autobusovej dopravy. Z tohto dôvodu môžeme poskytnúť len údaje za túto oblasť verejnej autobusovej dopravy. Požadované údaje za mestskú autobusovú dopravu je potrebné žiadať priamo od dotyčných mestských samospráv.
    Nakoľko Vaša žiadosť obsahuje tel. kontakt na Vás, boli ste kontaktovaná priamo pracovníkmi odboru dopravy a regionálneho rozvoja ŽSK, s ktorými bol dohodnutý termín stretnutia a spresnený ďalší postup v prípade poskytovania Vami žiadaných podkladov a informácií.