Žiadosť č. 25

 

 • Otázka: 
 1. Celkový počet prijímateľov sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, 
 2. Kapacita podľa jednotlivých domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC v roku 2013,
 3. Percentuálna využiteľnosť podľa jednotlivých domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC v roku 2013,
 4. Počet čakateľov v poradovníku podľa jednotlivých domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC v roku 2013,
 5. Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých sa v zmysle zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov uplatňovala ochrana príjmu v roku 2013. 
 6. Výšku celoročných odmien pre riaditeľov podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Vášho VÚC v roku 2013.
 • Odpoveď:

  K bodu 1-

   

  ŽSK má vo svojej pôsobnosti 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb. Celková kapacita lôžok v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK je pre 3538 prijímateľov sociálnych služieb.

   

  K bodu 2-

  </

  Názov zariadenia

  Kapacita DSS

  Kapacita ZpS

  1

  CSS ANIMA

  85

  43

  2

  CSS FANTÁZIA

  67

  0

  3

  DSS a ŠZ L. Hrádok

  67

  0

  4

  DSS a ŠZ Slniečko

  77

  0

  5

  DSS a ZNB D. Kubín

  42

  0

  6

  DSS a ZpS Horelica

  128

  31

  7

  DSS a ZpS Martin

  70

  50

  8

  DSS a ZpS Tvrdošín

  126

  27

  9

  DSS a ZpS Zákamenné

  133

  13

  10

  DSS Méta

  89

  0

  11

  DSS Synómia

  77

  0

  12

  CSS TAU Turie

  43

  0

  13

  DSS, ZPB, ZNB LÚČ

  41

  0

  14

  ZpS a DSS a útulok Harmónia

  38

  6

  15

  CSS Likava

  227

  24

  16

  DSS a ŠZ Straník

  80

  0

  17

  CSS Trojlístok

  80

  30

  18

  ZpS a DSS Čadca – Žiarec

  150

  38

  19

  ZpS a DSS D. Kubín

  111

  14