Žiadosť č. 25

 

 • Otázka: 
 1. Celkový počet prijímateľov sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, 
 2. Kapacita podľa jednotlivých domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC v roku 2013,
 3. Percentuálna využiteľnosť podľa jednotlivých domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC v roku 2013,
 4. Počet čakateľov v poradovníku podľa jednotlivých domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC v roku 2013,
 5. Počet prijímateľov sociálnych služieb, na ktorých sa v zmysle zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov uplatňovala ochrana príjmu v roku 2013. 
 6. Výšku celoročných odmien pre riaditeľov podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Vášho VÚC v roku 2013.
 • Odpoveď:

  K bodu 1-

   

  ŽSK má vo svojej pôsobnosti 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb. Celková kapacita lôžok v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK je pre 3538 prijímateľov sociálnych služieb.

   

  K bodu 2-

  Názov zariadenia

  Kapacita DSS

  Kapacita ZpS

  1

  CSS ANIMA

  85

  43

  2

  CSS FANTÁZIA

  67

  0

  3

  DSS a ŠZ L. Hrádok

  67

  0

  4

  DSS a ŠZ Slniečko

  77

  0

  5

  DSS a ZNB D. Kubín

  42

  0

  6

  DSS a ZpS Horelica

  128

  31

  7

  DSS a ZpS Martin

  70

  50

  8

  DSS a ZpS Tvrdošín

  126

  27

  9

  DSS a ZpS Zákamenné

  133

  13

  10

  DSS Méta

  89

  0

  11

  DSS Synómia

  77

  0

  12

  CSS TAU Turie

  43

  0

  13

  DSS, ZPB, ZNB LÚČ

  41

  0

  14

  ZpS a DSS a útulok Harmónia

  38

  6

  15

  CSS Likava

  227

  24

  16

  DSS a ŠZ Straník

  80

  0

  17

  CSS Trojlístok

  80

  30

  18

  ZpS a DSS Čadca – Žiarec

  150

  38

  19

  ZpS a DSS D. Kubín

  111

  14

  20

  ZpS a DSS K.N.Mesto

  160

  28

  21

  ZpS a DSS Novoť

  90

  15

  22

  ZpS a DSS PARK

  62

  51

  23

  ZpS a DSS Terchová

  53

  2

  24

  ZpS a DSS Žilina

  164

  75

  25

  ZpS, DSS, ŠZ T. Teplice

  191

  40

  26

  CSS EDEN

  41

  0

  K bodu 3-

  Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sú kapacitne naplnené. Občania z poradovníkov čakateľov na sociálnu službu sú do zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK umiestňovaní priebežne. Umiestnenie občana do zariadenia sociálnych služieb závisí od uvoľnenia miesta v konkrétnom zariadení. Voľné miesta v zariadení vznikajú v dôsledku úmrtia klienta v zariadení, odchodom klienta zo zariadenia, alebo premiestnením klienta do iného zariadenia...

   

  K bodu 4-

  Každé zo zariadení sociálnych služieb si vedie svoj poradovník čakateľov na sociálnu službu. V prípade, ak by ste mali záujem zistiť aktuálny počet žiadateľov v poradovníku čakateľov jednotlivých zariadení sociálnych služieb (neustále sa mení), môžete sa priamo obrátiť na konkrétne zariadenie sociálnych služieb, kde Vám budú poskytnuté potrebné informácie.

   

  K bodu 5-

  Odbor sociálnych vecí ŽSK nevedie takúto evidenciu.

  K bodu 6-

  1. HARMÓNIA – ZpS, DSS a útulok Žilina 1.980 €
  2. ZpS a DSS Terchová 2.400 €
  3. ÚSMEV – ZpS DSS Žilina 1.300 €
  4. ZpS a DSS Žilina 2.300 €
  5. CSS TAU Turie 2.700 €
  6. STRANÍK – DSS a ŠZ 2.050 €
  7. DSS SYNNÓMIA Žilina 2.000 €
  8. DSS, ZPB a ZNB LÚČ Žilina 2.300 €
  9. ZpS, DSS a ŠZ Turč. Teplice 2.100 €
  10. DSS a ZPS Marin 1.500 €
  11. DSS Méta Martin 1.900 €
  12. ZpS a DSS Čadca 2.450 €
  13. DSS a ZpS Horelica 2.200 €
  14. ZpS a DSS PARK Čadca 2.200 €
  15. DSS a ŠZ Slniečko Čadca 1.800 €
  16. ZpS a DSS KNM 1.500 €
  17. CSS Fantázia KNM 2.700 €
  18. ZpS a DSS Novoť 950 €
  19. DSS a ZpS Zákamenné 2.680 €
  20. ZpS a DSS Dolný Kubín 2.200 €
  21. DSS a ZNB Dolný Kubín 2.300 €
  22. DSS a ZpS Tvrdošín 2.220 €
  23. LIKAVA – CSS Ružomberok 2.500 €
  24. TROJLÍSTOK – CSS Ružomberok 2.450 €
  25. CSS ANIMA Liptovský Mikuláš 2.350 €
  26. DSS a ŠZ Liptovský Hrádok 1.500 €