Žiadosť č. 24

 

  • Otázka:
    Dobrý deň, v rámci slobodného prístupu k informáciám Vás žiadam o poskytnutie informácií ohľadom finančného prispievania VUC na školstvo, kultúru a sociálne služby jednotlivým mestám.Zaujímali by ma mestá Čadca, Martin a Ružomberok a to v rokoch 2010, 2011, 2012, prosím rozpísať jednotlivo a rozdeliť na bežné výdavky, kapitálové a celkom.
  • Odpoveď:

Odbor školstvo a športu:

 ROK                                      2010                                2011                               2012

 BV KV   BV  KV  BV KV 
 Čadca 48 110,00 €   11 018,58 € 32 482,00 €   0,00 € 32 296,00 € 2 988,00 € 
 Martin  635 318,00 €  75 256,23 €  573 490,00 €   17 391,69 € 536 969,00 €  186 898,79 € 
 Ružomberok  375 347,00 € 38 984,40 €  338 331,00 €   102 099,41 €  360 983,00 €  313 914,00 €
 Celkom 1 058 775,00 €   125 259,21 € 944 303,00 €  119 491,10 €  930 248,00 €  503 800,79 € 

Odbor kultúra a cestovný ruch:

V roku 2010, 2011, 2012 neboli poskytnuté finančné prostriedky mestám Čadca, Martin a Ružomberok.

Odbor sociálnych vecí:

· v roku 2010 – ani jednému s menovaných miest,
· v roku 2011 – mestu Čadca na základe Zmluvy č. 395/2011/OSV o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a VZN ŽSK č. 21/2010 vo výške 950 € na bežné výdavky,
· v roku 2012 – mestu Čadca na základe Zmluvy č. 591/2012/OSV o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a VZN ŽSK č. 21/2010 vo výške 800 € na bežné výdavky.

Odbor financie:

V roku 2010, 2011, 2012 mestám Čadca, Martin a Ružomberok neboli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č.4/2004.