Žiadosť č. 23

  • Otázka:
    Hospodárenie Oravskej polikliniky v Námestove; jej výročné správy; zloženie príjmov a výdavkov; podnikateľská činnosť (pokiaľ je povolená zriaďovateľom)
  • Odpoveď:
    V súvislosti s uvedenou žiadosťou Vám v prílohe zasielam Správu o činnosti Oravskej polikliniky Námestovo za rok 2012 – v súčasnosti pripravuje vedenie polikliniky správu o činnosti za rok 2013, ktorá bude zverejnená na webovej stránke do konca marca: http://www.opnam.sk/sk/O-nas .
    Zároveň pripájam aj tabuľku s prehľadom príjmov a výdavkov polikliniky za posledné spracované obdobie január-február 2014:
  • Správa o činnosti OP Námestovo za rok 2012
  • Príjmy a výdavky OP NO 2014

Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky